27/01/2022

 

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου η οποία θα έχει ως αντικείμενο τον απολογισμό της χρήσης του προηγουμένου έτους και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επομένου έτους και  επίσης τον Διορισμό λογιστή, την Ενημέρωση Ταμειακής Κατάστασης και την Έγκριση νέων μελών.

Την ίδια μέρα επειδή συμπληρώνονται 3 έτη από την προηγούμενη εκλογή του ΔΣ ( εντός του 2019), θα έχουμε και Εκλογική Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές και Έγκριση Απολογισμού του απερχόμενου ΔΣ σύμφωνα με το αρθ.19 του Καταστατικού.

Ενόψει των εκλογών, όπως αναφέρεται και στην σχετική πρόσκληση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο (chairman@cypba.com) το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία θα διενεργηθούν οι εκλογές. Για καλύτερο συντονισμό παρακαλώ όπως οι υποψηφιότητες αποσταλούν μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2022.

Επίσης, προκειμένου να γίνει και τροποποίηση του Καταστατικού την ίδια μέρα, σύμφωνα με το άρθ. 25 του Καταστατικού, θα έχουμε και Καταστατική Γενική Συνέλευση που θα πρέπει να αποφασίσει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών όπως ορίζουν τα άρθ. 25 και 21 του Καταστατικού.

Οι 3 πιο πάνω Συνελεύσεις θα γίνουν την  ίδια ημέρα, με διαφορά ώρας, στις 17 Μαρτίου 2022 (ημέρα Πέμπτη ) και ώρα 10:00 π.μ. η Ετήσια και η Εκλογική ΓΣ, καθώς μπορούν να πραγματοποιηθούν μαζί σε μια Συνέλευση, σύμφωνα με το αρθ.19 του Καταστατικού κατόπιν κοινής πρόσκλησης, και η Καταστατική ΓΣ, επειδή χρειάζεται χωριστή πρόσκληση και Συνέλευση (αρθ.25 του Καταστατικού), αμέσως μετά στις 12:00.


Περισσότερα.......

14/01/2022

 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από την 1η Αυγούστου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).Περισσότερα.......